Veiprising - enda en ny skatt

Stortingsflertallet vedtok 3. mai at det kan innføres veiprising, også kalt rushtidsavgift, i Norge. Flertallet for denne nye avgiften utgjøres av Arbeiderpartiet, SV og sentrumspartiene. Høyre er imot. Høyre mener det er feil å øke avgiftene på veitrafikken, avgiftstrykket bør i stedet reduseres, skriver stortingsrepresentant Oddvard Nilsen.