Hardangerregisteret - eit reelt alternativ

Seniorrådgjevar i Statens kartverk, Helge Onsrud, kommenterer i BT 7. mai, d.å., noko han trur er tinglysingsmodellen Hardangerregisteret, og argumenterer samstundes for at Statens kartverk skal ta over tinglysing av rettar i fast eigedom.