Tengs fetter påkjærer erstatningen

Birgitte Tengs fetter vil påkjære kjennelsen om erstatning fra Gulating lagmannsrett 30. april.