Skolebyrådens tellekunster

Bergens Tidende hadde et oppslag 10. og 11. august om fordoblingen av skolebyråkrater etter at bydelsreformen ble innført 1.1.2000.