Mennesker med spesielle behov

Vi viser til sommerens diskusjoner og forslag fra styret i Helse Bergen om nye innsparinger og kutt i helsetilbudet til befolkningen i Bergen og Hordaland.