Til kamp mot Stad-vindmøller

Fem professorar og ei rekkje andre fagfolk med tilknyting til norsk middelalderforskning kjem med flengande kritikk av vindkraftplanane på Stadlandet.