Vasskrise i Balestrand

Teknisk etat i Balestrand fryktar at tilsiget av vatn til det kommunale vassverket skal stoppe heilt.