Familievernet i Hordaland

I leiaren 02. august kommenterer BT den vanskelege situasjonen for familievernet i fylket.