Frierferd i Rådhuskvartalet

Rådhuskvartalet har mange friere. Fra et kulturelt ståsted er det eneste alternativet for Rådhuskvartalet å la bygningene og området komme allmennheten til gode. Bygningene har en lokal og kulturhistorisk verdi, og denne abstrakte verdien bør forvaltes til bergensernes beste. Bergen har her en unik mulighet for å bygge et landemerke i lokal, nasjonal og internasjonal målestokk.