Skipsfarten raseres

Det er med sorg i sinnet at jeg registrer skipsfartens stadig vanskeligere kår her i landet.