Sjøfolk ofres for opera i Oslo

Den 7. oktober ble jeg berørt av streik ved at norske sjøfolk streiket i to timer mot Bondeviks regjeringsforslag. Hurtigbåten MS «Fjordbris» hadde en to timers stopp i Kopervik, på reise mellom Haugesund og Stavanger.