Utradisjonelle virkemidler?

Det står å lese i Arne Sorteviks innlegg i BT 27. mars 02 at han etterlyser «utradisjonelle virkemidler» i kampen mot narkotika i skolen. Dette er ikke videre overraskende for undertegnede.