Framføring av Kyststamvegen

Håkon Grov og Ingolv Rimmereid hadde i BT den 22.3.02 eit innlegg under overskrifta «Når politikarane trør feil».