Sa du nærskole?

Ungdomsskolene i Fana-området er fulle. Dette fører til at elever fra noen barneskoler må sendes der det til enhver tid er ledig kapasitet.