Vågen for alle? - ja!

Sjøkaptein og adjunkt Tom Olsen går i BT 11. april imot at det skal etableres en fjordabåtkai ved Bryggen. Utgangspunktet hans - at Vågen skal være et levende og brukervennlig maritimt miljø - er sikkert alle enige om.