Teipet - og god som gul

Trodde du de gule drosjene virkelig er gule? Nei, under den taxigule teipen er de vanlige blå, røde og svarte personbiler.