Om legar og bokføring

Prof. dr.med. Einar Svendsen og førsteamanuensis dr.med. Bjørn Ove Mæhle illustrerer i debattinnlegg den 25.9. at dei ikkje berre er gode medisinarar, men også har anlegg for kreativ bokføring.