Landbruksbyråkrat i fåreklær

Under overskriften «Ulv i professorklede» kommer Ole Bakkebø i BT 9.4 med et kraftig angrep på undertegnede etter min kronikk om ulv, propaganda og nasjonalmyte 30.3.