Støtte frå Harlem

Justisminister Hanne Harlem er kritisk til advokatar som i sterkare grad ber klientane om ikkje å forklare seg for politiet.