Åpenhet forebygger konflikter

Fastlåste konflikter lammer bedrifter og medarbeidere. Økt åpenhet om uenighet er frigjørende. Det kan forebygge konflikter.