- Normale straumrekningar

No må du betale prisen for den uvanleg nedbørsfattige vinter på Vestlandet. Betalinga gjer du over straumrekninga.