Grunnløse påstander om Dolphin

Bergens Tidendes artikkel angående overensstemmelsene i Dolphin inneholder flere unøyaktigheter, sleivbemerkninger og grunnløse påstander (Bergens Tidende, 10. mars 2001).