Skoleidioti

Nå sitter alle rektorer og administrasjoner ved de nærmere 100 grunnskoler i Bergen og behandler 200-300 søknader til noen få ledige poster på hver skole.