Kraftverk i verna elv

Etter 20 år bitter strid vart Gaularvassdraget verna mot kraftutbygging. Men no er ei rekke kraftverk undervegs, midt i hjartet av verneområdet.