Bryggen som EU-prosjekt

EU dreier seg også om kultur. Der har til like ikke-medlemmer noe å bidra med - som for eksempel kunnskap om restaurering og bevaring av gamle sjøhus. Bryggen blir stedet for et arbeidsseminar om emnet i januar.