BIR og selvkostprinsippet

I Bergens Tidende 16. november antyder Henning Nilsen at selvkostprinsippet (ved beregning av avfallsgebyret) kan komme til å forsvinne som resultat av at BIR ble et aksjeselskap i sommer.