Folkeavstemning om Åsane-språk

Hordaland Mållag ved Oddvar Skre avlegger undertegnede en visitt i BT av 3. mai d.å. med overskriften «Nynorsk best i vest».