«Trikser med brofond»

Viser til ovanfor nemnde tittel i Bergens Tidende 15. nov. 2003 der fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg med sin uttale om at «De som er mot, vil bruke pengene til Jondalstunnelen. Sånn er det bare» antydar at konsesjonskraftavsetningar til Hardangerbrua skal nyttast til fordel for Jondalstunnelen.