Dyrs rett til å leve

Det er alltid moro når NOAH kommer på banen. Weiberg-Aurdal har i BT 5.11. på prent en aldri så liten indignasjon på vegne av Erik Myking Midtbø, hvor romantikken rent sperrer for fornuften - eller naturen, om man vil.