Fakta om nettleien

NT stiller i BT 17.11.03 flere kritiske spørsmål til BKK i forbindelse med de siste års kraftige økning av nettleien.