Norge og Irak

Den norske lægeforening har nylig arrangert et seminar om helsemessige og menneskerettslige forhold ved sanksjonspolitikken overfor Irak. En gruppe helsepersonell fra Norge besøkte Irak i 1999 for å se på konsekvensene av sanksjonspolitikken i forhold til helsevesenet.