Forskarar i utakt med tida

At middelalderforskarar er meir opptekne av Selje sin plass i historia enn av Selje som utarmings- og fråflyttingskommune AD2001, undrar vel ingen. For desse held det at landskapet «har karakter av urørthet» når dei år om anna gjer seg ærend hit for å fornya sitt forhold til middelalderen.