«Tankelaust karrieresenter»

Professor i økonomi Sjur Didrik Flåm skriv i sitt innlegg i Bergens Tidende den 12. februar at Universitetet i Bergen si satsing på eit karrieresenter er tankelaust, av di eit universitet si oppgåve ikkje er å marknadsføre produkta sine, nemleg kunnskapsrike studentar.