Prestenes sykefravær doblet på ett år

Sykefraværet blant prestene i Bjørgvin bispedømme har steget kraftig siste år