Vil ha tøffere tiltak i skolen

Elever med atferdsvansker skal ikke få ødelegge for alle andre. Bedre tiltak skal vurderes ved skolene i Bergen.