Hermetiserte makteliter

Det er ingen bombe at Maktutredningen melder at Norges eliter består av menn på over 50, med godt over gjennomsnitts inntekt, utdannelse og klassebakgrunn. Det interessante er hvorfor det ikke plager oss mer enn det gjør, skriver politisk redaktør Trine Eilertsen.