Manglande styring

«Å jeg blir så sinna, jeg blir så sinna,» sa Leif Juster i ein sketsj ein gong. Og hadde det vore noko hjelp i det så hadde det vore freistande, men eg er redd det går mest utover ein sjølv.