Skotpremie på kystsel

Neste år kan det bli 1000 kroner i skotpremie på kystsel. I tillegg blir jakttida truleg utvida.