Midlar til vaksenopplæring?

Under overskrifta «Voksenopplæring - Budsjettet fra a til å» i regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2004 står blant anna dette: