Når middelklassemoralismen tar overhånd

I dagene og ukene fremover kommer det til å skrives mye om det fremlagte statsbudsjettet. Enkeltsakene vil forklare de største forskjellene på de politiske partiene. Men det er ett gjennomgripende tema i dette - som i det forrige statsbudsjettet denne outrerte kristelig-konservative regjeringen har lagt frem - moral.