Tabloid

Har Hålien & Co. tenkt på at det er flere enn én i familien som gleder seg til avisen søndag morgen?