Kamp mot ny seilingsled

Under ovennevnte overskrift har Atle Andersson en artikkel i Bergens Tidende av 21.10.03.