Seksti år siden Måløyraidet

Planlegging for fremtiden har alltid vært en sentral del av organisert krigføring. Et eksempel på dette finner en alt hos den kinesiske militærteoretikeren Sun Tzu i første kapittel av hans bok «The Art of War». Her understreker han betydningen av beregninger, skriver førstelektor Sven-Erik Grieg Smith, Institutt for praktisk pedagogikk, UiB.