Media om Media

I dei tre siste vekene har norske medier stort sett diskutert seg sjølve.