Nei til skatt på sjukdom

Eg har ikkje tenkt å konkurrere med Oddvard Nilsen frå Høgre om skattelette, men eg freistar å fortelja lesarane at ei skattelette på 40 milliardar har ei bakside som òg må fram.