Har da ingen av dem makt?

Når så mange filmer, vet ikke velgeren å dømme rett. Fra Ytrebygda til regjeringsbygget ropes det om avmakt. Ikke rart at den som beholder makten over velgerne er Carl I. Hagen, skriver journalist Georg Øvsthus.