Sørover - ikkje nordover

Sogn og Fjordane må orientera seg sørover og ikkje nordover, elles risikerer vi å verta sitjande mellom to stolar.