«Som man reder ...»

Like visst og fast som tiltakande vald og gjengkriminalitet i hovudstaden, er påfylgjande paneldebattar, og nå sist føreslo justisministeren å sjå nærare på korleis Sverige og eit namngitt land på Kontinentet prøver å løyse sine problem.