Tidligere vinnere

1995: Forfatteren Edvard Hoem for hans bidrag til å fornye bruken av bibelske bilder og fortellinger i skjønnlitteraturen.