Sjølinjen og støyen

Det er rett at for mange år siden ble sjølinjen anlagt med utvidelsesmuligheter.